• برنامه فشرده ساز WinRAR

  -   ساپورت کامل آرشیو رار و زیپ.


  -   الگوریتم فشرده سازی بسیار ماهر و خبره


  -   الگوریتم فشرده سازی دقیق و ویژه برای متن ها,صداها, فایلهای گرافیکی  و کلیه برنامه های که قابلیت اجرا دارند.


  -   قابلیت بگیر و بنداز(drag-and-drop)


  -   اتصال و انجام کارها توسط خط فرمان


  -   فرماندهی فایلهای(7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, Z)


  -   آرشیوهای یکپارچه و یک تن,با قابلیت فشرده سازی 10 تا 50 درصدی(فشرده سازی ویژه برای دسته ای از فایلهای یک جنس)


  -   آرشیوهای فراحجمی


  -   بیرون آوردن فایلهای فشرده شده بصورت روش های انتخابی.


  -   قابلیت بازیابی فایلهای آسیب دیده.


  -   سلامتی ,بهبود و بازگردانی بخش های آسیب دیده فایلهای فراحجم.


  -   باز بودن دست در انتخاب نام(توانایی استفاده از Unicode در انتخاب نام)


  -   کارهای بسیار دیگر از جمله:رمز دار کردن,نکته گذاری برای فایلهای فشرده شده,واقعه نگاری ارورها, ساخت فایل نصب و...

   

  مشاهده ادامه