معصومه شریفیان
نام و نام خانوادگی : معصومه شریفیان
سمت : رئیس هیئت مدیره
سوابق تحصیلی : مهندس صنایع ، دوره ایزو توف آلمان ، دوره بازاریابی پارتیزانی مسلط به زبان های انگلیسی ، فرانسه ، ترکی استانبولی ، دوره های متنوع خدمات شهری
سوابق شغلی : 4 سال سبقه کنترل پروژه خدمات شهری ، 3 سال سابقه کار مدیریت داخلی شرکت های شبکه ای