ناهید قاسمی
نام و نام خانوادگی : ناهید قاسمی
سمت : کارشناس فروش
سوابق تحصیلی : کارشناس مترجمی اسناد و مدارک ،دوره بازاریابی پارتیزانی ، دوره فروش متوازن و نا متوازن
سوابق شغلی : 8 سال سابقه کار فروش در بازار شبکه