ماژول های سیسکو سری VWIC

VWIC2-1MFT-T1/E1

1Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک2-1 ام اف تی-تی 1/ای 1
VWIC2-2MFT-T1/E1

2Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک2-2 ام اف تی-تی 1/ای 1
VWIC2-1MFT-G703

1Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک2-1 ام اف تی-جی703
VWIC2-2MFT-G703

2Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک2-2 ام اف تی-جی703
VWIC3-1MFT-T1/E1

1Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک3-1 ام اف تی-تی 1/ای 1
VWIC3-2MFT-T1/E1

2Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک3-2 ام اف تی-تی 1/ای 1
VWIC3-4MFT-T1/E1

4Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک3-4 ام اف تی-تی 1/ای 1
VWIC3-1MFT-G703

1Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک3-1 ام اف تی-جی703
VWIC3-2MFT-G703

2Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card

کد کالا : ماژول سیسکو وی ویک3-2 ام اف تی-جی703